Gemeente Olen

Een toekomst voor de drie parochiekerken

De kerk is de ‘kern’ van het dorp en van de parochie. Het is een herkenningspunt voor iedereen, een plaats van ontmoeting voor de geloofsgemeenschap, een plek waar christelijke mijlpalen plaatsvinden.

Helaas wordt deze geloofsgemeenschap steeds kleiner. Het onderhouden van zulke monumentale gebouwen is kostelijk en kan deze gemeenschap niet langer alleen dragen. Het lokaal bestuur helpt dit mee financieren. Deze investeringen zouden het best ten goede komen aan iedereen. Daarom onderzocht de parochie samen met het lokaal bestuur op welke manier het gebruik van de kerken kan toenemen. Zo namen ze onder meer de bouwfysische staat, de architecturale mogelijkheden en het huidige gebruik van elke kerk onder de loep. Op basis daarvan én rekening houdend met de visie over het liturgisch gebruik, werkten de burgerlijke en pastorale werkgroep elk een toekomstplan uit. Deze beide visies stemden helemaal overeen en resulteerden in het parochiekerkenplan.

De grote lijnen van het parochiekerkenplan ziet er als volgt uit:

  • De kerk van Olen-Centrum en deze van St.-Jozef-Olen behouden haar liturgische functie. Er wordt gezocht naar mogelijk nevengebruik. Zo zouden er onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld meer lezingen of concerten kunnen plaatsvinden.
  • Voor de kerk van O.-L.-V.-Olen, welke de grootste renovatiekost heeft, zal een nieuwe bestemming gezocht worden. Het plan adviseert om deze kerk op korte termijn niet langer te gebruiken voor erediensten. Het lokaal bestuur zoekt naar een verantwoorde nieuwe invulling.

Na het bisdom keurde nu ook de gemeenteraad het plan goed.

Het loopt niet zo’n vaart. Als het plan een goedkeuring zou krijgen, dan stopt het liturgisch gebruik er niet onmiddellijk. Er zijn nog heel wat procedures en goedkeuringen nodig. Wel is de goedkeuring een startschot voor het lokaal bestuur om naar een nieuwe bestemming te zoeken.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP