Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 september.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor verenigingen die duurzaam (ver)bouwen

Vraag je lening of subsidie aan

We willen erkende Olense verenigingen aanmoedigen om bij verbouwingen of nieuwbouw van de lokalen te kiezen voor de meest ecologische en duurzame methoden en materialen. Daarom kan je voor deze werken een subsidie of renteloze lening ontvangen. Op deze manier willen we de financiële last voor jouw vereniging ook een stuk draaglijker maken.

Dit reglement past ook in het engagement dat we hebben aangegaan om in het kader van het burgemeestersconvenant de CO²-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen.

Voorwaarden

De voorwaarden vind je in het subsidiereglement dat je hieronder kan downloaden.

Procedure

De subsidie vraag je aan via het formulier dat je hieronder kan downloaden. Bezorg dit formulier met de nodige bijlagen ten laatste drie maanden voor de vermoedelijke startdatum van de geplande werken aan Omgeving.

De geplande startdatum moet je minstens twee weken vooraf aan Omgeving melden.

Bedrag

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de bewezen kosten.

De som van de toegekende subsidiebedragen per vereniging mag over een periode van vier jaar, meer bepaald over de periode van het jaar van principiële goedkeuring van de subsidieaanvraag en de drie jaren daaraan voorafgaand, het maximumbedrag van 20.000 euro niet overschrijden.

Afhandeling

De subsidieaanvraag wordt ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, krijgt de verenging een principiële goedkeuring met een raming van het toegekende subsidiebedrag op basis van de aanvraag. Wij voorzien de nodige budgetten bij de eerste budgetwijziging volgend op de principiële goedkeuring van de aanvraag.

Wat meebrengen

Bezorg volgende documenten samen met de aanvraag aan Omgeving:

  • eigendomsattest of huur- of erfpachtvergunning
  • de nodige vergunningen (o.a. stedenbouwkundige vergunning)
  • plannen, inclusief verplicht planadvies van Kamp C met betrekking tot het duurzaam karakter van de investering
  • beschrijving van de impact van de werken op het energie- en/of waterverbruik
  • kostenraming
  • eventuele offertes
  • bodemattest (in geval van nieuwbouw)
  • advies brandweer (in geval van nieuwbouw of grote verbouwingen)

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP