Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Burgemeesterconvenant

daling met 20% CO2-uitstoot tegen 2020

Ondertekening

Op 21 maart 2014 ondertekende onze burgemeester samen met alle collega’s van de andere IOK-gemeenten het burgemeestersconvenant. Met de ondertekening engageert het lokaal bestuur zich t.o.v. de Europese Commissie om een actief en ambitieus energie-en klimaatbeleid te voeren. Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot op het grondgebied van Olen met 20% gedaald zijn.

Actieplan

Om dat te kunnen realiseren, heeft Olen in samenwerking met IOK, VITO, de provincie Antwerpen, Fluvius en een aantal andere partners een Energie- en Klimaatactieplan opgemaakt. 

Het Energie- en Klimaatactieplan is dynamisch opgevat: het bestuur kan het plan de komende jaren nog aanpassen aan technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en gewijzigde randvoorwaarden.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP