Gemeente Olen

Burgemeesterconvenant

daling met 20% CO2-uitstoot tegen 2020

Ondertekening

Op 21 maart 2014 ondertekende onze burgemeester samen met alle collega’s van de andere IOK-gemeenten het burgemeestersconvenant. Met de ondertekening engageert het lokaal bestuur zich t.o.v. de Europese Commissie om een actief en ambitieus energie-en klimaatbeleid te voeren. Tegen 2020 moet de CO2-uitstoot op het grondgebied van Olen met 20% gedaald zijn.

Actieplan

Om dat te kunnen realiseren, heeft Olen in samenwerking met IOK, VITO, de provincie Antwerpen, Fluvius en een aantal andere partners een Energie- en Klimaatactieplan opgemaakt. 

Het Energie- en Klimaatactieplan is dynamisch opgevat: het bestuur kan het plan de komende jaren nog aanpassen aan technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten en gewijzigde randvoorwaarden.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP