Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie voor startende sport-, jeugd- of socioculturele verenigingen

Ben je een startende Olense vereniging en ben je nog geen jaar actief? Dan kan je beroep doen op onze startsubsidies. Met deze subsidies willen we startende verenigingen een duwtje in de rug geven. Als startende vereniging dien je aan enkele basisvoorwaarden te voldoen om zo de gemaakte kosten terug te vorderen. 

Het lokaal bestuur Olen hoopt dat nieuwe verenigingen met behulp van startsubsidies kunnen doorstromen naar een erkende vereniging binnen Olen. 

Voor wie

Startende verenigingen die nog geen jaar actief zijn en die voldoen aan de voorwaarden. 

Voorwaarden

De vereniging moet minstens 3 maanden actief zijn en heeft minstens 3 activiteiten georganiseerd. De overige voorwaarden kan je lezen in het bijhorende reglement. 

Procedure

Wens je startsubsidies? Vul het aanvraagformulier online in op onze website of druk het af en breng het binnen bij Vrije Tijd. 

Bedrag

Je kan maximum 250 euro terugvorderen. 

Afhandeling

De aanvragen worden behandeld door Vrij Tijd. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de subsidie. 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP