Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Subsidie (kader)vorming voor een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod

De subsidie (kader)vorming biedt een terugbetaling van onkosten voor het volgen van vorming. De toelage kan aangevraagd worden door individuele Olenaars die een vorming volgen in het kader van een vrijwillig engagement, leden van Olense verenigingen die een vorming volgen in het kader van hun engagement in de vereniging of Olense verenigingen die met een externe organisatie voor hun leden een vorming aanbieden. Meer informatie over voorwaarden en gevraagde bewijzen vind je in het reglement. 

Een aanvraag voor toelage kan via het e-loket of een aanvraagformulier.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP