Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 30 september.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Aanvraag inzage of wijziging persoonsgegevens

Wie wil weten welke persoonsgegevens het lokaal bestuur verwerkt, kan hiervoor een aanvraag tot inzage persoonsgegevens doen. Bij de downloads onder dit bericht vind je het verwerkingsregister van het lokaal bestuur. Hierin zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen. Wie wil, kan meer informatie opvragen over één of meerdere van deze verwerkingen. Gebruik daarvoor het e-loket. Volgende informatie kan je opvragen:

  • de verwerkingsdoeleinden van de gegevens die we verzamelen;
  • de categorieën van persoonsgegevens (naam, adresgegevens, contactgegevens,...);
  • of de gegevens worden doorgegeven, zowel aan binnenlandse als buitenlandse partners (in dit laatste geval zal het bestuur ook aangeven welke garanties er zijn overeengekomen voor de veilige verwerking van de gegevens);
  • de bewaartermijn van gegevens of de criteria die deze termijn bepalen;
  • de bron van deze gegevens;
  • of de gegevens worden gebruikt voor automatische verwerking of profilering.

Na het verkrijgen van deze informatie, heb je de mogelijkheid om de gegevens te laten corrigeren, wissen of beperken. Dit kan natuurlijk enkel voor gegevens waarvoor het lokaal bestuur geen opdracht heeft om ze te verwerken. 

Ben je niet akkoord met de manier waarom het lokaal bestuur je gegevens verwerkt, dan kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om een klacht neer te leggen. 

Voor wie

Iedereen kan voor zijn eigen gegevens een aanvraag indienen. Heb je nog minderjarige kinderen of ben je als voogd aangesteld, kan je ook voor hen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Bij elke aanvraag moet je identiteit bewezen zijn. Via het formulier op ons e-loket kan dat door aan te melden met je eID. In alle andere gevallen moet een kopie van de identiteitskaart bij de aanvraag gevoegd worden.

Bedrag

Voor een eenvoudige aanvraag worden geen kosten aangerekend. Voor uitgebreide vragen of aflevering van de gegevens op papier kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Afhandeling

Na maximaal vier weken krijg je een antwoord op je vraag.

Openingsuren & contact

ICT

adres
tel.
014 27 94 40
e-mail
ict@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP