Bedrijventerrein ENA 22 zone 2 langs Stadsestraat

Inhoud

Het bedrijventerrein langs de E313 en het woongebied nabij Olen-Centrum vroeg met zijn ligging en dynamiek om een toekomstperspectief.

Een ontwerpbureau onderzocht voor ons:

  • hoe we het ruimtegebruik op het bedrijventerrein kunnen optimaliseren.
  • hoe de zone tussen bedrijvigheid en woonontwikkeling vorm kan krijgen. 

De betrokken bedrijven gaven waardevolle input tijdens het planproces. 

Het ontwerpbureau bezorgde ons een eindrapport en een structuurschets. Hierin staan een aantal principes waar we helemaal achterstaan en waaraan we beslissingen over de ontwikkeling van dit gebied steeds zullen aftoetsen.

Eindrapport Stadestraat 13,6 Mb(pdf)