Gratis huisvuilzakken bij incontinentieproblemen

Inhoud

Als je een incontinentieprobleem hebt of als je thuis nierdialyses uitvoert, heb je jaarlijks recht op 20 gratis restafvalzakken van 60 liter of 40 gratis restafvalzakken van 30 liter.

Voorwaarden

Je moet een medisch attest kunnen voorleggen.
 

Procedure

Haal je gratis zakken af aan het onthaal van het gemeentehuis of sociaal huis na afgifte van het medisch attest.