Projectverenigingen

Een projectvereniging is een samenwerkingsverband om een bepaald project te plannen, te realiseren en te controleren. Het heeft een rechtspersoonlijkheid en een sterk vereenvoudigde structuur zonder beheersoverdracht. 

Projectverenigingen worden opgericht voor 6 jaar en zijn daarna per 6 jaar verlengbaar. 

Er is een raad van bestuur waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Er zijn bestuurders (uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen) en bestuurder met raadgevende stem (raadsleden van de oppositie). Na de gemeenteraadsverkiezingen stellen de verschillende gemeenten nieuwe bestuursleden aan.