Provinciaal Beleidsplan ruimte Antwerpen vastgesteld

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad van Antwerpen het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (kortweg Beleidsplan Ruimte) definitief vast. Een aantal onderdelen uit de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en) werden aangeduid als ‘niet langer geldig’.

Bekijk welke onderdelen niet meer geldig zijn voor Olen

De provincie Antwerpen kreeg van de Vlaamse Regering geen voorbehoud op het Beleidsplan Ruimte en gaat dus over tot de publicatie en bekendmaking. De publicatie in het Belgisch staatsblad is op dinsdag 30 januari 2024 en 14 dagen na de publicatie zal het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in werking treden.

Meer informatie op de website van de provincie Antwerpen

Gepubliceerd op maandag 22 jan 2024 om 16:01