Publieke inspraak plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor. Nog tot en met 2 september kan je de voorbereidende kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Waarom dit zevende mestactieplan (MAP 7)?

 • om de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen
 • om de waterkwaliteit te verbeteren en in lijn te brengen met de Europese doelstellingen

Plan-mileueffectrapport (plan-MER)

Om de mogelijke effecten van MAP 7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een plan-milieueffectrapport (plan-MER) opgemaakt.

Een eerste stap in dit proces is de publicatie van een kennisgevingsnota (*). In die nota vind je:

 • een beschrijving van het plan
 • een voorstel van de manier waarop de experten de milieueffecten gaan beschrijven en bestuderen. 
(*) De eerdere kennisgevingsnota is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse regering en een aantal landbouworganisaties.

Hoe verloopt de inspraakprocedure?

Nog tot en met 2 september kan je de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Enkele voorbeelden:

 • Geef aan welke aanvullende milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren.
 • Stel alternatieven voor. 

Heb jij opmerkingen ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023)? Die vervallen door herstart van de procedure. Bezorg ze daarom opnieuw, eventueel in aangepaste vorm. 

De nota inkijken

Bekijk de nota online 

Je kan de nota ook inkijken na afspraak in boekelhuis (bel naar 014 27 95 08) of bij het Team Omgevingseffecten in Brussel.

Hoe jouw opmerkingen bezorgen?

Bezorg je opmerkingen ten laatste op 2 september op één van deze manieren:

 • Mail naar mer@vlaanderen.be.
 • Vul het digitaal inspraakformulier in.
 • Geef je opmerkingen ter plekke af aan het Team Omgevingseffecten in Brussel of bezorg ze met de post:
  Team Omgevingseffecten/Milieueffectrapportage
  Plan-MER MAP 7 (PL0316)
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

Meer weten?

Bekijk de website van Vlaanderen

Gepubliceerd op maandag 8 jul 2024 om 13:42