Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn:

 • telt 23 leden.
 • is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
 • beslist over alle OCMW-aangelegenheden, tenzij een of andere bevoegdheid werd toegewezen aan het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 • vergadert minstens tienmaal per jaar, aansluitend op de gemeenteraadszitting:
  • in principe de eerste woensdag van de maand
  • niet in augustus
  • deels openbaar en deels gesloten
  • de agenda verschijnt een week op voorhand op olen.meetingburger.net/rmw.

Overzicht van besluiten

De agenda, de goedgekeurde notulen van de openbare zitting en de besluitenlijst vanaf januari 2019 vind je op olen.meetingburger.net/rmw.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Samenstelling