Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn:

 • telt 23 leden.
 • is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
 • beslist over alle OCMW-aangelegenheden, tenzij een of andere bevoegdheid werd toegewezen aan het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 • vergadert minstens tienmaal per jaar, aansluitend op de gemeenteraadszitting:
  • in principe de eerste woensdag van de maand
  • niet in augustus
  • deels openbaar en deels gesloten
  • de agenda verschijnt een week op voorhand op olen.meetingburger.net/rmw.

Overzicht van besluiten

De agenda, de goedgekeurde notulen van de openbare zitting en de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/rmw.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

LCP