Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeenteraad

De gemeenteraad:

  • telt 23 leden.
  • is het hoogste bestuursorgaan.
  • regelt alles wat van gemeentelijk belang is en dat niet aan een ander gemeentelijk orgaan is toevertrouwd.
  • vergadert minstens tienmaal per jaar:
    • in principe de eerste woensdag van de maand
    • niet in augustus
    • de agenda verschijnt een week op voorhand op olen.meetingburger.net/gr.

Overzicht van besluiten

De agenda, de goedgekeurde notulen en de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/gr.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

LCP