Rapport Audit Vlaanderen verzelfstandigde en verbonden entiteiten

Inhoud

In het voorjaar van 2022 ging Audit Vlaanderen na of het lokaal bestuur Olen de verzelfstandigde en verbonden entiteiten naar behoren opvolgt.

Dit gebeurde aan de hand van gesprekken met medewerkers en mandatarissen die zetelen in de raad van bestuur of algemene vergadering van deze entiteiten.

Audit Vlaanderen controleerde onder meer of het lokaal bestuur voldoende maatregelen neemt om:

 • de entiteiten actief op te volgen en mee te besturen.
 • de beschikbare middelen optimaal in te zetten.
 • een correct en actueel overzicht van deze entiteiten te verzekeren.
 • signalen over de dienstverlening van deze entiteiten op te vangen.

Wat zijn verzelfstandigde en verbonden entiteiten?

Een lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de toegewezen aangelegenheden van gemeentelijk belang. Het kan kiezen om taken zelf uit te voeren of om ze te laten uitvoeren door:

 • een andere structuur (bijvoorbeeld een vzw)
 • een samenwerking (bijvoorbeeld via een opdrachthoudende vereniging).
 • structuren die verbonden zijn met meerdere lokale besturen (bijvoorbeeld een politiezone)

Wat vertelt de audit ons?

Met deze audit krijgen we een overzicht van sterke punten en verbeterpunten waarmee we in de toekomst aan de slag kunnen gaan.

Kort samengevat:

 • We hebben vandaag al een duidelijk zicht op alle verzelfstandige en verbonden entiteiten.
 • We kunnen nog verbeteren op vlak van opvolging van wat deze entiteiten doen.
 • Medewerkers en mandatarissen kunnen meer ondersteuning gebruiken om hier op een goede manier mee om te gaan.

Bekijk het volledige rapport569,5 Kb(pdf)

Wat gaan we doen met resultaat?

 • Bij de opleiding van mandatarissen in de nieuwe legislatuur gaan we de opdracht, verwachtingen en rollen beter verduidelijken.
 • We centraliseren alle informatie die vandaag soms nog versnipperd staat. We bepalen prioriteiten van de verschillende entiteiten (welke is belangrijkste, heeft grootste impact) en stemmen de opvolging daarop af.
 • We zorgen ervoor dat we een beter zicht krijgen op klachten en meldingen van inwoners over de dienstverlening van de Olense entiteiten.