Referentieadres

Inhoud

Maak een afspraak

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Zo zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat je uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijg je dan op dit adres toegestuurd.

De persoon bij wie je een referentieadres wil nemen, moet wel zijn toestemming geven en moet zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats hebben.

Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

Om een referentieadres te kunnen bekomen, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Je kan deze nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Procedure

Referentieadres bij het OCMW

 • Doe een aanvraag bij het OCMW van de gemeente waar je normaal verblijft.
 • Het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet en beslist over je aanvraag.
 • Is de beslissing positief, dan krijg je de nodige formulieren waarmee je je kunt laten inschrijven bij de gemeente.
 • Als je een referentieadres bij het OCMW krijgt, moet je minstens eenmaal per drie maanden langskomen bij het OCMW.
 • Als je niet meer voldoet aan alle voorwaarden kan het OCMW je referentieadres schrappen.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon

 • Maak een afspraak bij Burgerzaken van de gemeente waar je het referentieadres neemt. De medewerkers overlopen de stappen die nodig zijn om je in te schrijven.

Wat meebrengen

 • een bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een referentieadres:
  • mobiele woning: inschrijvingsbewijs caravan, boorddocumenten boot
  • militairen: attest leger
  • diplomatiek en consulair personeel: attest FOD Buitenlandse Zaken
  • ontwikkelingshelpers: attest van de hulporganisatie
  • buitenland: attest school of werkgever
  • gebrek aan bestaansmiddelen: attest van het OCMW
  • beschermde getuigen: attest Getuigenbeschermingscommissie
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
 • je identiteitskaart

Kostprijs

gratis