Registratie buitenlandse akte

Inhoud

Akten van de burgerlijke stand die in het buitenland werden opgemaakt, kan je laten registreren in je gemeente.

Aangezien deze materie vaak complex is, maak je best een afspraak bij Burgerzaken. We brengen (de voorbereiding van) de registratie dan samen in orde.

Maak een afspraak

Voorwaarden

Bepaalde buitenlandse akten moeten voorzien zijn van een legalisatie of een apostille. Dit is nodig om de geldigheid van het document te bewijzen. Daarnaast moeten akten ook voldoen aan bepaalde vormvereisten.

Tijdens de afspraak krijg je hier meer informatie over, maar je kan op voorhand ook al informatie vragen bij Burgerzaken. Dat kan op het nummer 014 27 95 10. 

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart en/of paspoort
  • een recent afschrift of uittreksel van de akte van de burgerlijke stand, voorzien van de nodige legalisaties en gelegaliseerde vertaling naar het Nederlands

Kostprijs

gratis