Registratie van een huurcontract

Inhoud

De verhuurder is verplicht een huurcontract te laten registreren.
 
De verplichting ligt bij de verhuurder. Toch kan ook de huurder een huurcontract laten registreren als hij dit wil. De registratie is gratis.

Hoe?

Je moet het ondertekende huurcontract (of een kopie) aanbieden voor registratie op het bevoegde registratiekantoor. Dat kan per mail, post of via de website.