Reglement voor de toelage van begrafeniskosten van oud-strijders en gelijkgestelden