Ruimtelijk structuurplan Provincie Antwerpen

Inhoud

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) vormt het referentiekader voor het provinciaal ruimtelijk beleid en de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS’en).
 
Het plan bevat drie delen:
  1. het informatieve gedeelte: hoe de provincie er in 2001 uitzag;
  2. de toekomstvisie: hoe we willen dat onze provincie er in de toekomst uitziet;
  3. acties: wat we ondernemen om onze toekomstvisie te realiseren.

Het plan werd in 2001 goedgekeurd en in 2011 herzien.