Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Inhoud

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) beschrijft de Vlaamse overheid het ruimtelijk beleid van Vlaanderen. Het bepaalt hoe we in Vlaanderen het best met onze ruimte moeten omgaan. Enkele krachtlijnen uit het plan:

  • We moeten investeren in onze steden, zodat dit aangename plekken zijn om te wonen.
  • Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren. 

Het plan werd in 2007 goedgekeurd. Ondertussen is het al tweemaal herzien.