Ruimtelijk uitvoeringsplan Boskant

Inhoud

De provincie nam in het kader van de problematiek van de (deels) zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven het initiatief om voor de camping Boskant een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. Dit uitvoeringsplan beschrijft de randvoorwaarden waarbinnen de camping zich kan ontwikkelen.

De Vlaamse regering keurde dit plan op 5 juli 2002 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 2 oktober 2002.

Bekijk het plan en de voorschriften.