Ruimtelijk uitvoeringsplan Buul

Inhoud

Het gemeentelijk uitvoeringsplan herbestemde de voormalige terreinen van FC Buul in Missestraat die het gemeentebestuur eerder aankocht. Zo is de basis gelegd om de terreinen uit te bouwen tot een multidisciplinair gemeentelijk sportpark en knooppunt in het toeristisch fiets- en wandelnetwerk. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar de landschappelijke integratie van dit park in de omgeving.

De deputatie keurde dit plan op 18 november 2010 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 6 januari 2011.

Bekijk het plan en de voorschriften.