Ruimtelijk uitvoeringsplan Chiro en voetbal Achter-Olen

Inhoud

De Chiro- en voetbalterreinen van O.-L.-V.-Olen lagen zonevreemd en de verenigingen konden daarom hun lokalen niet vervangen. Omdat de Chiro concrete bouwplannen had, startte het lokaal bestuur met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) voor de site. Dit plan wijzigde de bestemming van de infrastructuur en terreinen zodat deze wel ontwikkelingsmogelijkheden kregen. Samen met dit RUP is ook een onteigeningsplan goedgekeurd zodat de bereikbaarheid naar de terreinen kon verbeteren.

De deputatie keurde dit plan op 14 december 2006 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 6 februari 2007.

Bekijk het plan en de voorschriften.