Ruimtelijk uitvoeringsplan De Weeën

Inhoud

Met dit gemeentelijk RUP verankert de gemeente Olen de uitgangspunten van de eerder gemaakte stedenbouwkundige studie De Weeën. De stedenbouwkundige studie De Weeën handelt over de mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van het woonuitbreidingsgebied Weeën. Dit gebied situeert zich tussen de historische kern van Olen en de beboste Olense zandrug. Enerzijds staat het onder verstedelijkingsdruk, maar anderzijds heeft het bijzondere landschappelijke en natuurkwaliteiten. Hier en daar is deze sterke landschappelijke structuur echter aangetast, maar de open ruimte blijft sterk aanwezig en dringt ver door in de kern van Olen.

De ambitie van het RUP is om een aantal bestaande en nieuwe functies in dit gebied onder te brengen en tegelijk de kwaliteiten van de landschappelijke structuur te versterken. Het RUP clustert de recreatieve functies enerzijds en reserveert vier reservegebieden voor woonprojecten. Elke ontwikkeling van een wooncluster moet gepaard gaan met een gedeeltelijke realisatie van de open ruimte. 

De deputatie keurde het RUP op 25 juni 2015 goed. Dit besluit werd op 21 augustus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bekijk het plan en de voorschriften.