Ruimtelijk uitvoeringsplan Industrielaan - E313

Inhoud

Aan weerszijde van de autosnelweg E313 lag een klein gebied dat volgens het gewestplan bestemd was als zone voor openbaar nut. Oorspronkelijk had men de bedoeling om er een benzinestation met parking te realiseren. Omdat men deze plannen toch niet zou uitvoeren en de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen groot was, is een gemeentelijk RUP opgemaakt. Het gedeelte langs de Industrielaan is herbestemd naar industriegebied. Het gebied aan de zuidzijde van de snelweg, dat feitelijk deel uitmaakte van het natuurgebied, kreeg een groene bestemming.

De deputatie keurde dit plan op 1 september 2005 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 19 oktober 2005.

Bekijk het plan en de voorschriften.