Ruimtelijk uitvoeringsplan kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen

Inhoud

Een RUP geeft vorm aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen. Voor alle percelen in dit gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.

Nu onze ruimte haast op is, moeten we dichter bouwen. De ontwikkelaar gaat op zoek naar creatieve schakelingen van grondgebonden woningen of compactere meergezinswoningen. Tegelijk verwacht het lokaal bestuur dat de ontwikkelaar investeert in een aangename publieke ruimte. Dergelijke innovatieve projecten botsen vaak met de voorschriften van het RUP. Voor deze voorbeeldprojecten zullen de regels flexibeler worden.

  • Dit RUP bedekt het woongebied van beide kernen en wijzigt het RUP O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef.-Olen goedgekeurd op 30 augustus 2012. Met de herziening van het RUP worden de mogelijkheden voor wonen bijgesteld.
  • De vraag om meergezinswoningen te bouwen is groot. Daarnaast houdt de Olenaar vast aan het bouwen van een eigen woning op weliswaar kleinere percelen. Het RUP biedt randvoorwaarden om onze dorpse omgeving toekomstbestendig te maken. Het bepaalt waar en op welke manier er kan verdicht worden. Daarnaast zet het RUP in op dorpse architectuur en beschrijft het de krijtlijnen voor elk bouwproject.
  • Het RUP bepaalt ook de randvoorwaarden voor de strategische projecten. Dit zijn gebiedsontwikkelingen die bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling van de kernen. De focus van deze projecten ligt in het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Het bestuur gaat in deze projecten telkens op zoek naar een ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving. Het uitgangspunt blijft dat zulke projecten zich steeds moeten inpassen in het ‘dorpse karakter’ van Olen.

Bekijk het plan en de voorschriften

De gemeenteraad keurde het RUP definitief goed op 6 oktober 2021. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 16 december 2021.