Ruimtelijk uitvoeringsplan Olen-Centrum

Inhoud

Olen is een mooi ‘historisch dorp’ en dat moet zo blijven. Daarom dachten we in 2009 na over hoe de kern van Olen zich de komende tien of twintig jaar verder kan ontwikkelen, met behoud van het landelijk karakter en de eigenheid. Er was een stedenbouwkundige studie waarbij geïnteresseerden en betrokkenen uitvoering van mening wisselden. Op basis van de principes uit deze studie maakte het studiebureau een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘Olen-Centrum’ op. Dit RUP legt de bouwmogelijkheden van de gebouwen in de dorpskern vast.

Historische kern

Het bewaren van de kleinschaligheid en het dorpse karakter is in dit plan een belangrijk uitgangspunt. Na een uitvoerig historisch onderzoek zijn gebouwen gecatalogeerd op basis van:

  •  de gebruikswaarde
  • de culturele waarde
  • de locuswaarde (= in welke mate maakt het gebouw deel uit van een groter stedenbouwkundig geheel? Bijvoorbeeld: een kleine arbeiderswoning tussen andere gelijkaardige arbeiderswoningen heeft een grote locuswaarde.)

Woningen en gebouwen in de historische kern rond het plein en in de omgeving van de kerk zijn in vijf categorieën opgedeeld, van waardevolle gebouwen tot gebouwen die het dorpse karakter niet ondersteunen. Deze gebouwen krijgen specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.

Tot slot is uitdrukkelijk gekozen om de inrichting van het openbaar domein buiten dit plan te onderzoeken. Het RUP doet hierover geen uitspraak.

Bekijk hier het RUP Olen-Centrum

Update 26/06/2023: herziening RUP Olen-Centrum voor de site Pastorie

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Olen-Centrum kreeg een update voor de site Pastorie. Op 3 mei 2023 stelde de gemeenteraad dit ontwerp definitief vast. Hierdoor krijgt de site meer toekomstmogelijkheden. Voortaan kan het bestaande gebouw naast een openbare functie ook een private functie huisvesten. Dit maakt de zoektocht naar een uitbater eenvoudiger. De nieuwe invulling moet in elk geval maatschappelijk relevant zijn en een toegevoegde waarde hebben voor de dorpskern. Ook kan de pastorie in specifieke gevallen uitgebreid worden. De nieuwe voorschriften hebben veel aandacht voor de kleinschaligheid, het dorpse karakter en de look-and-feel van het oorspronkelijke gebouw.

Bekijk hier het aangepaste plan en de voorschriften.