Ruimtelijk uitvoeringsplan Olen-Centrum

Inhoud

Olen is een heel mooi ‘historisch dorp’ en dat moet zo blijven. Daarom nam het lokaal bestuur al in 2009 het initiatief om er over na te denken hoe de kern van Olen zich de komende tien of twintig jaar verder kan ontwikkelen, met behoud van het landelijk karakter en de eigenheid. Dit resulteerde in een stedenbouwkundige studie waarover geïnteresseerden en betrokkenen uitvoering van mening wisselden. Op basis van de principes uit deze studie maakte het studiebureau in overleg met verschillende betrokken administraties een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ‘Olen-Centrum’ op. Dit RUP legt de bouwmogelijkheden van de gebouwen in de dorpskern vast.

Historische kern

Het bewaren van de kleinschaligheid en het dorpse karakter is in dit plan een belangrijk uitgangspunt. Na een uitvoerig historisch onderzoek zijn gebouwen gecatalogeerd op basis van de gebruikswaarde, de culturele waarde en de locuswaarde. Dit laatste geeft weer in welke mate het gebouw deel uitmaakt van een groter stedenbouwkundig geheel. Zo heeft een kleine arbeiderswoning die gelegen is tussen andere gelijkaardige arbeiderswoningen een grote locuswaarde. Woningen en gebouwen in de historische kern rond het plein en in de omgeving van de kerk zijn in vijf categorieën opgedeeld, van waardevolle gebouwen tot gebouwen die het dorpse karakter niet ondersteunen. Deze gebouwen krijgen specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.

Tot slot is uitdrukkelijk gekozen om de inrichting van het openbaar domein buiten dit plan te onderzoeken. Het RUP doet hierover geen uitspraak.