Ruimtelijk Uitvoeringsplan Portaal Lammerdries

Inhoud

Binnen het Economisch Netwerk Albertkanaal waarbinnen regionale economische activiteiten kunnen ontwikkelen, is het voormalig militair domein via een gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan herbestemd naar een gemengd regionaal bedrijventerrein ‘Portaal Lammerdries’. Hierdoor kan de site zich ontwikkelen als locatie voor inbreiding en afwerking van het bestaande bedrijventerrein.

De Vlaamse regering keurde dit plan op 29 juni 2007 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 26 juli 2007.

Bekijk het plan en de voorschriften.