Ruimtelijk uitvoeringsplan Teunenberg

Inhoud

Het gemeentelijk RUP Teunenberg herbestemt een deel van het groendomein naar een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Enerzijds zullen zo de sociaal-culturele activiteiten die er vandaag plaatsvinden en zonevreemd waren, zich binnen de juiste bestemming situeren. Dankzij deze bestemmingswijziging kan de bestaande bebouwing behouden blijven en is de vernieuwing ervan mogelijk. Anderzijds zal het Agentschap voor Natuur en Bos op de plek van de gesloopte hal langs de Bulestraat een nieuwe centrale werk- en opslagplaats kunnen realiseren.

De deputatie keurde dit plan op 18 november 2010 goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 6 januari 2011.

Bekijk het plan en de voorschriften.