Ruimtelijk uitvoeringsplan WUG Schambraken bis

Inhoud

Omdat de deputatie in het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) kernen O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen het deelgebiedplan Schambraken niet goedkeurde, hernam het lokaal bestuur de goedkeuringsprocedure. Inhoudelijk is het plan slechts beperkt gewijzigd ten opzichte van het plan dat tijdens het vorige openbaar onderzoek ter inzage lag.

Dit RUP heeft de bedoeling om het woonuitbreidingsgebied (WUG) om te vormen. Bebouwde percelen komen terecht in een zone voor wonen. Het niet-bebouwde woonuitbreidingsgebied krijgt een groene of landbouw functie. Binnen de grenzen van het RUP zullen alle verkavelingen vervallen. Uiteraard blijven gronden die vandaag bebouwbaar zijn ook na de herbestemming bebouwbaar. Anderzijds vormt het plan geen bijkomende bouwgronden.

De deputatie keurde op 25 juli 2013 dit plan goed.

Bekijk het plan en de voorschriften.