Ruimtelijk Uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven

Inhoud

In Olen zijn een aantal zonevreemde bedrijven gevestigd. Dit zijn bedrijven die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een bestemmingszone die niet voor bedrijvigheid bestemd is. Zo is een onderneming in agrarisch gebied zonevreemd, tenzij het natuurlijk een landbouwbedrijf is. Doordat een bedrijf zonevreemd is, heeft het weinig of geen ontwikkelingsmogelijkheden. Het lokaal bestuur onderzocht welke mogelijkheden voor deze bedrijven verenigbaar zijn met de omgeving. Dit veronderstelt een afweging ten aanzien van de goede ruimtelijke ordening en resulteert in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Zonevreemde bedrijven’.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ legt ontwikkelingsmogelijkheden voor volgende Olense bedrijven vast en is in nauw overleg met hen opgemaakt:

  • Bandencentrale Moereels, Koning Boudewijnlaan 6;
  • Vennootschap Van Looveren, Koning Boudewijnlaan 25;
  • Vennootschap Langewouters, Industrielaan 4;
  • Vennootschap RGB, Industrielaan 2;
  • Onderneming Dries, Stadsestraat 38;
  • Garage Caers-Geens, Koning Boudewijnlaan 12;
  • Garage Felix, Koning Boudewijnlaan 14;
  • Bouwmaterialen Cams-Verwimp, Moleneinde 16;
  • Vennootschap Amazona, Hoogbuul 56.

Op 6 april stelde de gemeenteraad het RUP definitief vast. 

Bekijk het plan en de voorschriften.