Ruimtelijke plannen

Het beleid voor ruimtelijke ordening wordt in ruimtelijke plannen gegoten.

Het Vlaamse gewest, de gemeenten en de provincies in Vlaanderen kunnen structuurplannen en bestemmingsplannen opmaken. In die plannen wordt vastgelegd hoe de openbare ruimte moet worden ingevuld. 

Wil je weten welke bestemming geldt op een bepaald perceel, dan vraag je dat best na bij de medewerkers van Omgeving. Zij hebben een overzicht van alle geldende plannen.