Schade aan landbouwgewassen door noodweer

Inhoud

Heb je schade opgelopen door noodweer zoals een hevige storm of wateroverlast? Meld je schade aan je verzekeringsmaatschappij en aan het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt op basis van de ontvangen meldingen in welke gemeenten het noodweer als ramp erkend moet worden.

Procedure

Schade melden om het noodweer te laten erkennen als ramp

Mogelijk hebben je landbouwgewassen geleden onder het noodweer. Geef de schade binnen de zestig dagen na het noodweer door aan het Vlaams Rampenfonds. Dit is noodzakelijk voor een eventuele erkenning van de ramp door de Vlaamse regering.

Brede weersverzekering

Heb je een brede weersverzekering afgesloten, meld dan zo snel mogelijk de geleden schade aan je verzekeraar. 

Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode van vijf jaar voor de schadevergoeding voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten (tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024). Dit wil zeggen dat je sinds 1 januari 2020 als landbouwer in de meeste gevallen geen schadevergoeding meer krijgt voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Het bedrag van de tussenkomst neemt elk jaar af. Meer info vind je op www.vlaanderen.be.

Noodweer erkend? Dien een aanvraag voor schadevergoeding in.

Als de natuurramp erkend is door de Vlaamse Regering en je aan de voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen.

 • Doe dit bij voorkeur digitaal via de webpagina van de Vlaamse overheid.
 • Dien je toch liever je aanvraag op papier in, dan kan je dit doen met de formulieren 'Algemeen formulier aanvraag tegemoetkoming voor rampen' en 'Bijzonder formulier D aanvraag tegemoetkoming', die je op deze pagina kan downloaden. Deze bezorg je per post aan het adres vermeld op het algemeen formulier.

Schadecommissie

Als je voor je aanvraag voor schadevergoeding of voor je belastingaangifte (voor landbouwers die hun belastingaangifte doen op basis van de landbouwforfaits) beroep wil doen op een schattingscommissie, kan je een bezoek aanvragen.

Vul hiervoor het formulier 'Aanvraagformulier schattingscommissie' onderaan deze pagina in. Het lokaal bestuur roept vervolgens een schattingscommissie voor schade aan teelten samen.

Om een plaatsbezoek van de schattingscommissie aan te vragen:

 • Vul volgende formulieren in (bij downloads op deze pagina):
  • Aanvraag samenroepen schadecommissie
  • Aanvraag samenroepen schadecommissie – overzicht percelen
 • Bezorg deze zo spoedig mogelijk en samen met alle bijlagen aan omgeving@olen.be. Je gebruikt hiervoor in je mail het onderwerp "Aanvraag plaatsbezoek schattingscommissie - achternaam".
 • Let op: als de bijlagen bij je mail (zoals plannen en/of foto’s) te groot zijn, kan je mogelijk problemen ondervinden bij het versturen. In dat geval kan je de bijlagen via een gratis dienst zoals WeTransfer versturen.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail als het bestuur het dossier met bijlagen heeft ontvangen.
 • Je kan de volledig ingevulde aanvraag met bijlagen ook in de brievenbus van het gemeentehuis (Dorp 1) deponeren, ter attentie van Omgeving.
 • Je ontvangt achteraf de details over het plaatsbezoek van de schattingscommissie.

In afwachting van het plaatsbezoek van de schattingscommissie kan je alvast volgende stappen ondernemen:

 • Neem indien nodig bijkomende foto's van ieder perceel met een herkenningspunt (boom, huis, verkeersbord,...).
 • Houd alle kosten bij voor eventuele bewarende maatregelen om de oogst alsnog veilig te stellen.
 • Houd er rekening mee dat er niet geoogst of geploegd mag worden vooraleer de commissie de schade heeft kunnen vaststellen.

Afhandeling

Wanneer noodweer effectief erkend wordt als ramp, maken we dit bekend via onze communicatiekanalen.

Je kan vervolgens bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen als je voldoet aan de voorwaarden.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.