Schade aan privé-eigendom door noodweer

Inhoud

Heb je schade opgelopen door noodweer zoals een hevige storm of wateroverlast? Meld je schade aan je verzekeringsmaatschappij en aan het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt op basis van de ontvangen meldingen in welke gemeenten het noodweer als ramp erkend moet worden.

Procedure

  • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsagent om je schade te melden.
  • Geef de schade binnen de zestig dagen na het noodweer door aan het Vlaams Rampenfonds.
  • Neem foto's van de schade voordat je het laat herstellen. De foto's en het bewijs van aangifte aan je verzekeringsmaatschappij heb je later nodig om een vergoedingsdossier samen te stellen.
  • Hou alle facturen in verband met de herstellingen goed bij.

Meer info

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Voor wie

Inwoners

Afhandeling

Wanneer noodweer effectief erkend wordt als ramp, maken we dit bekend via onze communicatiekanalen.

Je kan vervolgens bij het Vlaams Rampenfonds een aanvraag tot gedeeltelijke schadevergoeding indienen als je voldoet aan de voorwaarden.