Sluizencomplex en Albertkanaal

Inhoud

Het Albertkanaal telt zo’n 6 sluizencomplexen en is daarmee uitgegroeid tot de belangrijkste waterweg van België. Het sluizencomplex bevat drie sluizen waarvan de grootste sluis schepen kan versassen met een gezamenlijke tonnenmaat tot 12.000 ton. Het Albertkanaal heeft op die plaats een verval van 10 meter. Per etmaal passeren er gemiddeld 120 schepen de sluizen.

Tijdens perioden van droog weer is het moeilijk om het waterpeil van het kanaal voldoende hoog te houden. Om ervoor te zorgen dat de schepen kunnen blijven varen, bouwde men verschillende pompinstallaties die het water van het lager gelegen kanaalpand terug naar het hoger gelegen kanaalpand pompen. Zo kan hetzelfde water dienen om schepen door de sluis te laten varen. In periodes dat het waterpeil voldoende hoog is, produceren de pompinstallaties groene stroom uit waterkracht.

Een humoristische toets voor de Olense windmolens

Naast de pomp- en waterkrachtcentrale en even verderop langs het Albertkanaal zie je twee windmolens die werden verfraaid met cartoons van de Olense Kartoenale. De Olense Kartoenale is een jaarlijks cartoonwedstrijd waaraan cartoonisten van over heel de wereld deelnemen. De cartoons op windmolens werden getekend door Musa Gumus uit Turkije en Burkhard Fritsche uit Duitsland.

Locatie: Sluizenweg z/n