Sociaal tarief voor elektriciteit? Dan krijg je 80 euro forfait

Door de hoge energieprijzen in 2021 hebben huishoudens met een laag inkomen nood aan financiële steun. Daarom krijgen inwoners die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief voor elektriciteit een eenmalig forfait van 80 euro.

Daarnaast wordt het tijdelijke recht op het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming verlengd tot en met 31 maart 2022.

Wie heeft er recht op?

Het forfait geldt voor iedereen die op 30 september 2021 genoot van het sociaal tarief voor elektriciteit. En dat zowel voor energieklanten die het sociaal tarief genoten via de automatische toepassing, als voor energieklanten die zelf het sociaal tarief aanvroegen via een papieren attest. 

Hoe krijg je het forfait?

Je krijgt het bedrag rechtstreeks en automatisch van de leverancier die je van elektriciteit voorzag op 30 september 2021. Je moet dus geen aanvraag indienen.
  • Als jouw leverancier jouw rekeningnummer heeft, moet je zelfs helemaal niets doen.
  • Heeft hij die informatie niet, dan vraagt hij die op per post of per mail. Kijk dus zeker na of jouw energieleverancier jouw correcte bankgegevens heeft.
Je energieleverancier informeert je daarover ten laatste op 31 januari 2022. Het bedrag moet ten laatste 12 werkdagen nadien uitbetaald worden.

Wat als je leverancier niet meer actief is?

Als je op 30 september 2021 nog klant was bij een leverancier die intussen niet meer actief is, dan is er een specifieke regeling. Je noodleverancier of de energieleverancier naar wie je zelf bent overgestapt, betaalt het eenmalige forfait uit. Wie dat is, hangt af van wie jou van energie voorzag op 27 december 2021. Uiteraard is het de bedoeling dat klanten met een sociaal tarief zo snel mogelijk op zoek gaan naar een nieuwe energieleverancier.
 

Verhoogde tegemoetkoming wordt verlengd

Energieklanten die in het eerste trimester van 2022 recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming genieten het sociaal tarief tot en met 31 maart 2022. Die maatregel was eerst voorzien van februari tot en met 31 december 2021 maar wordt nu dus met 3 maanden verlengd.
 
Aangezien de energieleveranciers (en eventueel noodleveranciers) om de drie maanden geïnformeerd worden, wordt het sociaal tarief voor de meeste energieklanten in februari 2022 automatisch toegepast. Wordt het recht op de verhoogde tegemoetkoming je pas in het eerste trimester toegekend of wordt het dan vernieuwd? Dan wordt de energieleverancier in mei automatisch geïnformeerd. 
 
Gepubliceerd op dinsdag 11 jan 2022 om 09:51

Thema's