Maak van je straat een speelstraat

Inhoud

Vraag een speelstraat aan

Maak van je eigen straat tijdens de schoolvakantie een speelstraat. Tijdens bepaalde uren worden de toegangen tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer zodat er Goe Gespeeld kan worden.

Welke straten komen in aanmerking?

Een speelstraat moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • De straat heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. 
 • De straat ligt in een wijk met voornamelijk een woonzone. 
 • De straat heeft geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er passeert geen openbaar vervoer door de straat.

Hoe aanvragen?

 • Overtuig minimaal drie volwassen speelstraatorganisatoren. Zij zijn onze contactpersonen en zorgen voor het plaatsen en wegzetten van de nadars.
 • Twee derde van de bewoners in jouw straat moet akkoord gaan. Laat daarom een petitieformulier rondgaan en voeg dit aan je aanvraag toe.

Download de petitielijst275 Kb(pdf)

 • Hou rekening met de deadlines voor je aanvraag. Deze zijn voor:
  • de krokusvakantie: 31 november
  • de paasvakantie: 15 januari
  • de zomervakantie: 15 april
  • de herfstvakantie: 15 augustus
  • de kerstvakantie: 1 september

Enkele afspraken

Laat ons zien dat je een Goe-Gespeeld-straat bent.

Aan de hand van foto's moet je bewijzen dat er 'Goe Gespeeld' werd. Deze foto's mag je mailen naar vrije.tijd@olen.be. Bovendien maak je met deze foto's kans op de prijs voor de straat waar het best gespeeld werd in 2024.

Dit fotobewijs heb je ook nodig als je later opnieuw een speelstraat wil aanvragen. Als we geen foto's hebben ontvangen, leggen we jouw vraag voor aan de jeugdraad. Zij geven advies aan het college van burgemeester en schepenen over het al dan niet opnieuw toestaan van een speelstraat.

Wat betekent Goe Gespeeld?

Speelstraat-organisatoren

De speelstraat-organisatoren bezorgen volgende informatie aan de omwonenden:

 • de speelstraatdagen- en uren.
 • de contactgegevens van één van de drie organisatoren in de straat.

Toegang

Enkel deze bestuurders hebben toegang tot de speelstraat:

 • bewoners
 • mensen die in de straat werken
 • prioritaire voertuigen
 • afvalophalers
 • fietsers

De bestuurders rijden stapvoets en mogen de spelende kinderen niet in gevaar brengen.

Periode

 • Je kan een speelstraat aanvragen voor elke schoolvakantie. 
 • Er kunnen maximaal vier speelstraten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden in Olen.
 • Aangrenzende straten kunnen niet gelijktijdig een speelstraat zijn. Er moet minimaal twee weken tussen gelaten worden.
 • Een speelstraat wordt per week of twee aaneensluitende weken afgesloten, met een maximum van vier weken per jaar. 
 • Je mag de straat op de goedgekeurde dagen van 10.00 en 21.00 uur afsluiten met nadars.

Lees het reglement

Lees zeker het volledige reglement met alle voorwaarden na voordat je jouw aanvraag indient.

 

Reglementen - Vrije Tijd