Ik wil spelen in onze straat, jij ook?

Door het drukke verkeer is het soms onveilig om op straat te spelen. Daarom kan je bij Vrije Tijd een speelstraat aanvragen. Tijdens bepaalde uren in de schoolvakanties wordt jouw straat dan afgesloten voor doorgaand verkeer en krijgen kinderen vrij spel.

Hoe vraag je een speelstraat aan? 

  • Op www.olen.be/speelstraat vind je een overzicht van de twaalf speelwijken die in aanmerking komen als speelstraat. Ook als je straat niet in een van deze wijken ligt, kan je een aanvraag indienen. In dat geval bekijken we of het voldoende veilig is voor zowel de kinderen als voor het verkeer. 
  • Doe je aanvraag minstens acht weken voor de start van de speelstraat. 
  • Na de goedkeuring breng je zelf de bewoners op de hoogte van de dagen en uren waarop jullie straat een speelstraat zal zijn. Slechts bepaalde voertuigen mogen onder voorwaarden in een speelstraat komen, zoals bewoners, mensen die een garage in de straat hebben, ophalers van afval,… 

Speelstraat aanvragen

Gepubliceerd op woensdag 3 apr 2024 om 11:05