Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.

Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Vraag dus een stedenbouwkundig attest aan:

  • om de juiste bestemming van een perceel te kennen
  • om te weten te komen of je een perceel mag bebouwen

Een gunstig stedenbouwkundig attest geeft je twee jaar lang de garantie dat je een stedenbouwkundige vergunning kan krijgen voor een constructie die voldoet aan de voorwaarden van het attest.

Hoe aanvragen?

Je aanvraagdossier bestaat uit een aanvraagformulier en een aantal plannen. Dit dossier bezorg je in viervoud aan Omgeving.

Als je dossier volledig is, krijg je een ontvangstbewijs en start de procedure.

In bepaalde gevallen zal Omgeving andere overheidsadministraties om advies vragen. Dit gebeurt als je perceel bijvoorbeeld gelegen is langs een gewestweg, als je een deel van het perceel ontbost of als je perceel gelegen is langs een officiƫle waterloop. Deze administratie moet haar advies binnen dertig dagen na ontvangst aan het lokaal bestuur bezorgen.

Prijs

25 euro