Wie mag er stemmen?

Alle Belgische burgers vanaf 18 jaar hebben stemrecht.

Stemrecht betekent dat je niet verplicht bent om te stemmen, je bent vrij om te kiezen of je jouw stem wil uitbrengen.  

Je krijgt enkele weken voor de verkiezingen een oproepingsbrief in de brievenbus.