Uittreksel uit het strafregister

Inhoud

Digitaal aanvragen

Heb je een uittreksel uit het strafregister nodig? Doe je aanvraag meteen online.

Vraag je uittreksel uit het strafregister aan

Aanvragen aan het loket Burgerzaken

Heb je nog vragen en kom je liever langs?

Maak een afspraak bij Burgerzaken

Aanvragen bij FOD Justitie

In deze situaties moet je de aanvraag rechtstreeks bij het Centraal Strafregister van de FOD Justitie indienen:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België
  • als je ambtshalve geschrapt werd
  • als het uittreksel gaat over een rechtspersoon (vennootschap, vzw,...)
  • als je een functie als diplomaat of consulaire beambte uitoefent

Aanvraag via Centraal Strafregister van de FOD Justitie

Meer info

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de strafrechtelijke veroordelingen die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald.

Er zijn drie soorten uittreksels:

Model 595

Dit is het standaardmodel, goed voor de meeste aanvragen.

Model 596.1

Dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor boekhouder, beursmakelaar, taxichauffeur, sportschutter, reisagentschap, verzekeringswezen, of voor het verkrijgen van een wapen- of jachtvergunning. De lijst met de meest voorkomende gereglementeerde activiteiten vind je op de website van de federale overheidsdienst Justitie..

Model 596.2

Dit model is bestemd voor activiteiten waarbij je in contact komt met minderjarigen, meer bepaald voor activiteiten die vallen onder één van volgende themagebieden:

  • opvoeding
  • psycho-medisch-sociale begeleiding
  • hulpverlening aan de jeugd
  • kinderbescherming
  • animatie van minderjarigen
  • begeleiding van minderjarigen

Sinds 1 februari 2023 zijn bepaalde organisaties of werkgevers verplicht door de FOD Justitie om een uittreksel uit het strafregister model 596.2 op te vragen bij nieuwe werknemers. Zo kan het zijn dat je van je werkgever een ingevuld typeformulier hebt gekregen om je uittreksel bij de gemeente aan te vragen. Je hoeft dit typeformulier echter niet te bezorgen aan ons, het volstaat om gewoon online het juiste type uittreksel aan te vragen. 

Bekijk ook

Meer informatie over het uittreksel uit het strafregister en over eerherstel vind je op de website van FOD Justitie.