Strooiroutes bij sneeuwval en ijzel

Inhoud

De strooidiensten van Technische Dienstverlening houden tijdens de winterperiode het weerbericht voortdurend in de gaten. Ze doen er alles aan om de gemeentelijke wegen en fietspaden zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Waar nodig en mogelijk wordt er ook preventief gestrooid. Ook inwoners zijn verplicht om hun eigen stukje van Olen veiliger te maken.

Procedure

Moet er gestrooid worden? Onze strooidiensten volgen een route langs vooraf bepaalde straten. Ze strooien dus niet in alle straten. Zout strooien heeft pas nut als er voldoende verkeer in de straat is. Strooizout vormt bovendien een belasting voor het milieu. Er spaarzaam mee omspringen is de boodschap.Het uitgangspunt van het winterplan is dat elke inwoner zich slechts over een korte afstand moet verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg te bereiken.

Prioritair te strooien of te ruimen straten

Melkerijstraat -> Stationsstraat -> P. Van Looystraat -> Beilen -> Stationsstraat -> Larumseweg -> Keizershofstraat -> Melkerijstraat -> Boekel -> Schoolstraat -> Oevelseweg -> Krentzen -> Lammerdries-Oost -> Hagelberg -> Lammerdries-Zuid -> Larumseweg -> Lichtaartseweg -> Bankloopstraat -> Grensstraat -> Kasteelstraat -> Watertorenstraat -> De Bleek -> Heibloem -> Leemanslaan -> Hondsstraat -> Gestelstraat -> Beilen -> Gerheiden -> Doffen -> Hoogbuul -> Turfputten -> Bulestraat -> Tramstraat -> Voortkapelseweg (tot aan knip) -> Sint-Maartenstraat -> Dorp (kant gemeentehuis) -> Kattestraat (tot aan knip) -> Drogebroodstraat -> Boerenkrijglaan -> BKO OC -> Noorderwijkseweg -> Hezewijk -> Herentalseweg -> Kijnigestraat -> Stadsestraat -> Dorp (zone pastorie) -> Processieweg -> Ven -> Schaatsbergen -> Industrielaan -> Domuslaan -> sluizencomplex -> Sint-Sebastiaanstraat

Deze route kan soms afwijkingen vertonen. Sommige zones worden bij zoutschaarste of bij een beperkte behoefte overgeslagen. Bovendien kan er niet gestrooid worden op plaatsen waar er op dat moment wegenwerken bezig zijn.

Gemeentelijke fiets- en voetpaden

Een ploeg maakt ook alle gemeentelijke fietspaden en de fietsostrade zo goed mogelijk sneeuw- en ijsvrij. Hetzelfde geldt voor voetpaden aan openbare gebouwen/plaatsen.

Uitzonderingen

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijzelvrij maken van de snel- en gewestwegen en de fietspaden langs de gewestwegen.
  • De bruggen over het Albertkanaal (Hoogbuul-Neerbuul) en het Kempisch Kanaal (Lichtaartseweg) vallen onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Waterweg, het vroegere NV De Scheepvaart.
  • We strooien niet op spoorwegovergangen omdat zout de elektrische geleiding van de sporen kan verstoren. Hou er dus rekening mee dat die overgangen glad kunnen zijn bij ijzel, sneeuw of regenval. Zeker met een elektrische fiets of speedpedelec is het extra opletten. Steek de spoorweg altijd recht over met je fiets, zo verklein je de kans dat je slipt of valt. Ook kan het helpen om even af te stappen en met je fiets aan de hand de spoorovergang over te steken. 

Regelgeving

Maak jouw stoep sneeuw- en ijsvrij

Je bent verplicht om de stoep, de goot en het rioolrooster voor je woning of onbebouwde eigendom vrij te houden van sneeuw en ijzel. Je veegt best de sneeuw samen op de stoeprand, zo kan het smeltwater sneller wegvloeien. Is je buur niet goed te been? Help hem een handje en maak ook de stoep voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij.