Subsidie voor herbruikbaar cateringmateriaal op fuiven en evenementen

Inhoud

Herbruikbare materialen zijn de toekomst. Ze zijn milieuvriendelijker en zorgen voor minder zwerfvuil en opruimwerk op een evenement. Daarom is sinds juni 2023 het verbod op het serveren van drank en voeding in wegwerpmaterialen van kracht. Dit met uitzondering op petflessen en blikjes als je 95% van deze wegwerpverpakkingen gescheiden sorteert.

Vanaf 1 januari 2025 wordt al het gebruik van wegwerpmateriaal volledig verboden. Het is dan ook uiterst interessant om nu al in te zetten op herbruikbare materialen.

Met een subsidie voor herbruikbaar catering materiaal willen we organisatoren tegemoet komen in een deel van de kosten die gemaakt worden bij het huren en transporteren van dergelijk materiaal.

Voorwaarden

  • Je bent een Olense erkende vereniging, een Olense school of een Olens buurt- of oudercomité. 
  • Jouw fuif of evenement is toegankelijk voor iedereen, voor privé-initiatieven kan je geen subsidie aanvragen.
  • Jouw fuif of evenement vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Olen.
  • Je verwacht meer dan 100 bezoekers.
  • Jouw fuif of evenement en de daarbij horende vergunning is 60 dagen op voorhand en volgens de juiste procedure aangevraagd.

Let op: Voor buurtfeesten gelden andere voorwaarden. Zo hoeft jouw evenement niet publiek toegankelijk te zijn voor iedereen en geldt er geen minimaal bezoekersaantal.

Alle details kan je nalezen in het reglement.

Subsidiereglement herbruikbaar cateringmateriaal211,6 Kb(pdf)

Aanvragen

Vraag de subsidie ten laatste twee maanden na de activiteit aan. Dat kan digitaal.

Aanvraag subsidiëring van herbruikbaar cateringmateriaal op fuiven en evenementen

Bedrag

De subsidie bedraagt 75% van de totale kost met een maximum van €150.