Subsidie veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen

Inhoud

We vinden het erg belangrijk dat evenementen in Olen veilig verlopen. Daarom kan je bij ons terecht voor advies. Daarnaast kunnen Olense erkende verenigingen en buurtcomités een subsidie krijgen voor:

 • het inzetten van erkende bewakingsondernemingen
 • het inzetten van een medische hulppost
 • het voorzien van brandblusapparaten
 • het voorzien van brandveilige tenten

Voorwaarden

 • Je bent een Olense erkende vereniging of een Olens buurtcomité.
 • Je organiseert een fuif of evenement in Olen dat vrij toegankelijk is voor iedereen. Het gaat dus niet om een privé-initiatief.
 • Je verwacht meer dan 100 bezoekers.
 • Indien van toepassing moet je de adviezen van de veiligheidsdiensten opvolgen.
 • Je hebt alle nodige aanvragen en lijsten tijdig ingediend.
 • Je hebt een schriftelijke bewakingsovereenkomst met de bewakingsonderneming afgesloten en kan deze voorleggen.
 • De erkende bewakingsonderneming en vertegenwoordiger van het evenement maken een bewakingslijst op waarop de professionele bewakingsagenten zich schriftelijk bij het begin en einde van hun opdracht op hun werkpost registeren.
 • Op plaatsen waar twee of meer professionele bewakingsagenten werken, moet de bewakingsonderneming een postchef aanstellen.

Alle details kan je nalezen in het reglement

Reglement subsidiëring veiligheidsinitiatieven op fuiven en evenementen214,4 Kb(pdf)

Aanvragen

Vraag de subsidie ten laatste twee maanden na de activiteit aan. Dat kan digitaal.

Vraag de subsidie aan

Bedrag

De subsidie bedraagt de helft van de totale kost met een maximum van:

 • 1.000 euro voor het inzetten van erkende bewakingsondernemingen
 • 200 euro voor het voorzien van een medische hulppost
 • 200 euro voor het voorzien van brandblusapparaten
 • 500 euro voor het huren van brandveilige tenten kleiner dan 50 m²
 • 1.500 euro voor de aankoop van brandveilige tenten kleiner dan 50 m² of de aankoop van brandveilige zeilen om van een bestaande tent kleiner dan 50 m² een brandveilige tent te maken