Subsidie voor aanplanten of onderhouden van kleine landschapselementen

Inhoud

Kleine landschapselementen zijn groene structuren zoals een haag of een bomenrij die mee het zicht in het landschap bepalen. Deze zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in onze gemeente.
 
Wie kleine landschapselementen aanlegt of beheert, kan een subsidie aanvragen. 
 

Voorwaarden

 • Je bent geen landbouwer. Landbouwers kunnen terecht bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor een subsidie. De gemeentelijke subsidie is hier inbegrepen.
 • Je brengt de beplanting of poel aan in agrarisch gebied, een natuurreservaat of een bos-, natuur of parkgebied.
 • Je houdt rekening met de wettelijke afstand van de perceelgrens.
 • De aanplanting of de poel moet minimaal 10 jaar op dezelfde plaats blijven staan.
 • Je zorgt voor het onderhoud. Je vervangt afgestorven exemplaren in het plantseizoen. Je zorgt dat wild of vee de planten niet kunnen opeten.

Meer details over de voorwaarden kan je nalezen in het reglement.

Reglement toelage voor aanleg en onderhoud kleine landschapselementen209 Kb(pdf)

Hoe aanvragen?

Vraag de subsidie vooraf digitaal aan.

Vraag de subsidie aan

 • Begin pas met de beplanting na schriftelijke bevestiging. Het college kan je aanvraag immers weigeren omwille van natuur- of landschapsredenen.
 • Binnen de 9 maanden breng je ons op de hoogte van het einde van de werken. 
 • Als wij dit bericht tijdig hebben ontvangen, controleren wij het plantgoed. Als alles goed is uitgevoerd, gaan wij over tot de betaling van de toelage.
 • Wij kunnen de toelage terugvorderen als de beplanting door gebrek aan zorg niet tot uitgroei komt of de poel gedempt wordt.

Bedrag

Subsidie voor aanplantingen

 • haag of houtkant: 0,50 euro per plant
 • bomenrij:
  • 10 euro per plant bij minstens 10 exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van 8-10 cm;
  • 2,48 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten;
 • veedrinkpoel: 5 euro/m³

Subsidie voor onderhoud

 • onderhoudssnoei van een haag met een lengte van min. 50 meter:
  • 50 eurocent per lopende meter (om de twee jaar toekenbaar)
 • onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van min. 50 meter:
  • 1,50 euro per lopende meter (om de vijf jaar toekenbaar)
 • knotten van een knotbomenrij:
  • 7,50 euro per boom (om de vijf jaar of meer toekenbaar)
 • heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel om het jaar rond water te bevatten:
  • 5 euro per m³.

De subsidie bedraagt maximaal 250 euro.