Subsidie voor fusionerende sportverenigingen

Inhoud

Sportverenigingen die samenwerken of fusioneren zijn beter gewapend tegen de uitdagingen waarmee ze tegenwoordig geconfronteerd worden. Denk maar aan het tekort aan infrastructuur, trainers, vrijwilligers, sponsors,... 

Wij voorzien een subsidie om sportclubs die een fusie doorvoeren, te ondersteunen in de algemene werking en de moeilijkheden die met een fusie gepaard gaan te overwinnen. 

Alle informatie over de voorwaarden kan je nalezen in het reglement.

Subsidiereglement voor fusionerende sportverenigingen145 Kb(pdf) 

Hoe aanvragen?

Vraag de subsidie ten laatste 60 dagen na de fusie aan via het aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier subsidie fusionerende sportverenigingen314 Kb(pdf)

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de sportraad, over de toekenning van de subsidie. 

Bedrag

De subsidie bestaat uit een eenmalige fusiepremie in het jaar van de fusie en gewaarborgde jaarlijkse werkingssubsidies gedurende de eerste 3 werkingsjaren van de fusieclub. 
 
De fusiepremie is afhankelijk van de grootte van de aanvragende fusieclub:
  • 50 leden: 1.000 euro
  • 100 leden: 2.000 euro
  • 200 leden: 3.000 euro
  • 300 leden: 4.000 euro

Subsidies – Vrije Tijd en verenigingen