Tarievenreglement gebruik van dranken bij verhuur van Komie Geire