Tarievenreglement voor de verkoop van dranken in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum Komie Geire