Tenlasteneming vreemdeling (bijlage 3bis)

Inhoud

Krijg je binnenkort bezoek van een vriend of familielid uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort? Dan heeft de bezoeker een 'verbintenis tot tenlasteneming' of bijlage 3bis' nodig om ons land binnen te komen.

Daarmee bewijst hij dat hij een 'garant' heeft aangesteld: iemand die financieel garant staat voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring tijdens zijn bezoek in België. De garant blijft tot 2 jaar na de datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Voorwaarden

Als garant moet je:

  • Belg zijn
  • ofwel buitenlander zijn die toelating heeft voor een onbeperkt verblijf in België en dus in het bezit zijn van een B, C, D, E(U), E(U)+, F, F+kaart 

Procedure

 
Je komt persoonlijk naar Burgerzaken om de tenlasteneming te ondertekenen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • de gegevens van de persoon of personen waarvoor je je garant stelt: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, adres in het buitenland
  • eventueel bewijs van je inkomen van de laatste 3 maanden (loonfiches) 

Meer info

Als je garant staat voor iemand, kan dit zware gevolgen hebben. Lees daarom zeker de informatiebrochure eens door.

Afhandeling

Het dossier moet de volgende documenten bevatten:

  • tenlasteneming
  • samenstelling gezin
  • kopie identiteitskaart
  • bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden