Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Interlokale verenigingen

Een interlokale vereniging is een samenwerkingsverband van gemeenten zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht die vooral dient voor de realisatie van in omvang beperkte projecten.

De samenwerkende gemeenten sluiten een overeenkomst af die de basis vormt en de ‘statuten’ omvat.

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directiecomité dat samengesteld is uit minstens één afgevaardigde van elke deelnemende gemeente. Deze afgevaardigden worden aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen.

De taak van het beheerscomité omvat:

  • waar nodig adviezen formuleren ten behoeve van de beherende gemeente
  • de rekeningen van de interlokale vereniging vaststellen en ze ter goedkeuring voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone meerderheid de goedkeuring verleent

Openingsuren & contact

LCP